FINLAND

Social situation in Finland

In Finland, social and economic differences between social groups have grown in the last few years. Poverty, marginalization and differences in well-being and health have grown between citizens, between social groups and regions in the country. The European economic crisis with its cumulative impacts has had harmful effects on children and youth in poor families, elderly people living alone and others. According to the criteria used in the Europe 2020 strategy, there are almost 900 000 people living in poverty today in Finland (out of 5,3 million population). Finland’s government has committed to decrease the number of people living in poverty by 150 000 by 2020.

Researchers

The Arctic Centre of University of Lapland, Finland is internationally recognized for the quality and relevance of its multidisciplinary Arctic research. Through this research, the Arctic Centre promotes increased knowledge, awareness and understanding of the Arctic both within and outside the region. This research supports decision-making and sustainable development in the Arctic. The research in the Centre focuses on three main themes: global change, sustainable development and environmental & minority law.

The Team

 • Joonas Vola
  Joonas Vola
 • Terhi Vuojala-Magga
  Terhi Vuojala-Magga
 • Monica Tennberg
  Monica Tennberg

Yhteiskunnallinen tilanne Suomessa

Suomessa yhteiskunnallinen ja taloudellinen eriarvoistuminen on viime aikoina lisääntynyt. Köyhyys, syrjäytyminen sekä hyvinvointi- ja terveyserot ovat kasvaneet kansalaisten, eri ryhmien ja alueiden kesken. Euroopan talouskriisi kerrannaisvaikutuksineen koettelee mm. köyhissä perheissä eläviä lapsia ja nuoria, yksin eläviä vanhuksia ja pitkäaikaissairaita. Eurooppa 2020 – strategiaa noudattavan arvion mukaan köyhyydessä eläviä suomalaisia on lähes 900 000 ihmistä (5,3 miljoonasta suomalaisesta). Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyydessä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä.

TTutkijat

Lapin yliopiston Arktinen keskus on merkittävä suomalainen arktisten kysymysten asiantuntijalaitos. Keskuksessa tehdään kansainvälisesti arvostettua ja monitieteistä tutkimusta, koulutetaan arktisia osaajia sekä tuotetaan tietoa ja ymmärrystä pohjoisista alueista ja ihmisistä. Tutkimusteemoja on kolme: globaali muutos, kestävä kehitys ja ympäristö- ja vähemmistöoikeus.

The Team

 • Joonas Vola
  Joonas Vola
 • Terhi Vuojala-Magga
  Terhi Vuojala-Magga
 • Monica Tennberg
  Monica Tennberg
Joonas Vola

Joonas Vola is a political scientist and a PhD candidate in the University of Lapland. His own research interest is on performing social realities in the Arctic. In the RESCUE project, he will participate in the field work of the project and assist in other project responsibilities.

Terhi Vuojala-Magga

Terhi Vuojala-Magga is an anthropologist. She has done most of her research work among the Sámis, who are the only indigenous people of Europe. She has focused not only on the issues of climate change in the Arctic but on reindeer herding, traditional ecological knowledge and technical skills of the forest people. She lives in the remote Sámi forest village of Kuttura, andspecialises in fishing. She will carry out the fieldwork and contribute to the national and international reports of the project.

Monica Tennberg

Monica Tennberg is a research professor and a leader of the sustainable development research group at the Arctic. Her background is in political science. Her recent work concentrates on social dimensions of development in the Barents Euro-Arctic region. She is a co-editor of the journal Barents Studies: Peoples, Economies and Politics. She will concentrate on stakeholder involvement in the project.

Joonas Vola

Joonas Vola on politiikan tutkija ja jatko-opiskelija Lapin yliopistossa. Hänen oma tutkimusaiheensa liittyy arktisen alueen sosiaalisten kysymysten esittämisen problematiikkaan. Hän tekee RESCUE-projektissa kenttätöitä ja avustaa projektin muissa töissä.

Terhi Vuojala-Magga

Terhi Vuojala-Magga on antropologi. Suurin osa hänen tutkimustyöstään käsittelee saamelaisia, jotka ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Ilmaston muutoksen tutkimuksen lisäksi hänen tutkimuskohteina ovat poronhoito, perinteinen ekologinen tieto, ja metsäihmisten tekninen taito. Hän asuu Kutturan metsäkylässä sivussa pääväyliltä ja on erikoistunut kalastukseen. Hän tekee projektissa kenttätöitä ja osallistuu projektissa tuotettavien kansallisten ja kansainvälisten raporttien tuottamiseen.

Monica Tennberg

Monica Tennberg on tutkimusprofessori ja kestävän kehityksen tutkimusryhmän vetäjä Arktisessa keskuksessa. Koulutukseltaan hän on politiikan tutkija ja tutkinut viime aikoina kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta Barentsin euro-arktisella alueella. Hän on Barents Studies: Peoples, Economies and Politics-lehden toimittaja. Hänen osuutensa projektissa keskittyy erityisesti projektin tulosten jakamiseen ja hyödyntämiseen.